ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

τμήματα

φοιτητικά - εργαζομένων
τμήματα

ψάξε, σύγκρινε, επίλεξε

τμήματα

παιδικά - εφηβικά
τμήματα
 
 
Φωτογραφίες

Εκδηλώσεις

Σκέτο μάθημα; Όχι σε μας!

Στο Logos η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν νοείται χωρίς την παράλληλη ενασχόληση με τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα των λαών που τη χρησιμοποιούν.

Ενημερώσεις

Σε τακτικά διαστήματα διοργανώνουμε ενημερώσεις με θέμα τις σπουδές ή τις προϋποθέσεις και συνθήκες εργασίας στη Γερμανία.

Οι ενημερώσεις γίνονται από παλιούς μας μαθητές που εργάζονται σε γερμανόφωνες χώρες και έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες.

Το κέρδος για τους μαθητές μας είναι μεγάλο γιατί δεν ακούν απλά θεωρητικές αναλύσεις, αλλά παίρνουν πρακτικές συμβουλές από ανθρώπους που βίωσαν και βιώνουν την εργασιακή καθημερινότητα στη Γερμανία.

Μετά την παρουσίαση ακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση.