ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

τμήματα

φοιτητικά - εργαζομένων
τμήματα

ψάξε, σύγκρινε, επίλεξε

τμήματα

παιδικά - εφηβικά
τμήματα
 
 
Φωτογραφίες

Γιατί πετυχαίνουμε

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με σχεδιασμό και εκπαιδευτικό επαγγελματισμό.

Μέθοδος Logos

 Ο καλύτερος τρόπος να μάθει κανείς μια γλώσσα είναι να τη μιλήσει

Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζονται πολλά και διάφορα εναύσματα. Αυτά δίνονται από κείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο, τραγούδια και εφαρμόζονται σε συζητήσεις, διαλόγους, παιχνίδι ρόλων, εισηγήσεις κτλ.

Γλωσσοδιδακτική μέθοδος
Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζουμε ένα μίγμα γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων. Τη βάση αποτελεί η επικοινωνιακή μέθοδος, όπου η δομή της γλώσσας ενώνεται με τη χρήση της. Ο μαθητής μαθαίνει για παράδειγμα πώς να διατυπώνει μια προτροπή χρησιμοποιώντας διάφορες δομές και λαμβάνοντας υπόψη του εξωγλωσσικές συνθήκες όπως την περίσταση ή τον ρόλο των ομιλούντων.

Δύο καθηγητές, περισσότερες εναλλαγές
Σε κάθε τμήμα υπάρχουν κατά κανόνα δύο καθηγητές. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με δύο προσωπικότητες, ακούν δύο φωνές και πιθανώς διαφορετικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας.

Μετάδοση λεξιλογίου στα γερμανικά, γραμματική = έκφραση
Ιδιαίτερα στη μέση βαθμίδα η χρήση της μητρικής μειώνεται δραστικά και η ερμηνεία του λεξιλογίου γίνεται στα γερμανικά. Η μετάδοση της γραμματικής γίνεται με ασκήσεις που συνδυάζουν πολλά φαινόμενα και εισάγουν σταδιακά νέα. Αντιλαμβανόμαστε τη γραμματική ως μέσο έκφρασης κι όχι ως ένα σύστημα κανόνων που οφείλει ο μαθητής να αποστηθίσει.

Τακτικά τεστ δείχνουν την πρόοδο του μαθητή
Τακτικά (προαιρετικά) τεστ δείχνουν κατά πόσο έχει εμπεδωθεί η διδαχθείσα ύλη και σε ποιους τομείς πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια που γίνεται. Κενά ή δυσκολίες εντοπίζονται νωρίς και οι καθηγητές του τμήματος προτείνουν λύσεις.

Όχι μόνο γλωσσικές γνώσεις αλλά και πολιτισμικές
Ζητούμενο είναι να γνωρίσει κανείς τη γερμανική κουλτούρα και νοοτροπία κι όχι μόνο να μάθει τη γλώσσα.Καθηγητές

Οι καθηγητές παίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία κομβικό ρόλο, τους αναλογεί μεγάλο μέρος της επιτυχίας στην εκμάθηση της γλώσσας.

Στο Logos οι καθηγητές μας

είναι καταρτισμένοι, έχουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση

έχουν μεταδοτικότητα

δημιουργούν στα τμήματα ατμόσφαιρα οικειότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για μια παραγωγική συνεργασία μαθητών - καθηγητή

είναι επικοινωνιακοί και ενθαρρύνουν τους μαθητές με τη στάση τους να μιλήσουν ξεπερνώντας τις όποιες αναστολές τους

είναι είτε Γερμανοί που ζούν χρόνια στην Ελλάδα είτε Έλληνες που έχουν ζήσει και σπουδάσει στη Γερμανία

γνωρίζουν τη γερμανική πραγματικότητα, νοοτροπία και κουλτούρα γιατί έχουν ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία

Σε κάθε τμήμα υπάρχουν κατά κανόνα δύο καθηγητές. Ο ένας ασχολείται με τα θέματα, τη συστηματική μετάδοση λεξιλογίου, την κατανόηση κειμένων και την ακουστική κατανόηση ενώ ο δεύτερος με τη γραμματική και το γραπτό λόγο. Κοινό ζητούμενο αποτελεί ο προφορικός λόγος.Υλικό

Το υλικό που χρησιμοποιούμε έχει ως βάση την εκπαιδευτική σειρά βιβλίων για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας deutschplus neo. To εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο

 στις απαιτήσεις των εξετάσεων

στις ιδιαίτερες γλωσσικές δυσκολίες των Ελλήνων που ανάγονται στη μητρική τους γλώσσα

στη γερμανική επικαιρότητα

στα ενδιαφέροντα των σπουδαστών


Αποκλειστικό
Το υλικό που χρησιμοποιείται υπάρχει αποκλειστικά στο Logos.

Ποικίλο
Αποτελείται από κείμενα και ασκήσεις διάφορων τύπων, οπτικό και ακουστικό υλικό που συντονισμένα χρησιμοποιούνται στο μάθημα προσφέροντας εναλλαγές.Extra υποστήριξη

Στο Logos η εκπαιδευτική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στα τακτικά μαθήματα του τμήματος.

Η ενίσχυση της προσπάθειας για τη γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας συνεχίζεται για όποιον το επιθυμεί με

το Crashkurs γραμματικής

τις γραπτές προσομοιώσεις

τις προφορικές προσομοιώσεις

τα ασκησιακά τεστ Lesen / Hören

τα Workshops

το 15ήμερο Sprachcafè
 

Στην κατηγορία "Extra υποστήριξη" παρουσιάζεται αναλυτικά τι προσφέρει το Logos στους μαθητές του στα προγράμματα Logos plus I και Logos plus II.E-Learning

Στη διάθεση των μαθητών μας βρίσκονται δύο διαδικτυακές εφαρμογές.


 Η πρώτη είναι μια online γραμματική της γερμανικής γλώσσας στα ελληνικά, στην οποία ειναι πλήρως προσαρμοσμένες όλες οι γραμματικές ασκήσεις στο Logos.

 Η δεύτερη εφαρμογή είναι ένα ευρετήριο λεξιλογίου σε παραδείγματα. Στην εφαρμογή αυτή θα βρεις λέξεις και εκφράσεις ενταγμένες σε παραδείγματα με την αντίστοιχη απόδοση στα ελληνικά. Η εκμάθηση του λεξιλογίου γίνεται ιδιαίτερα αποδοτική όταν το μελετά κανείς σε συμφραζόμενα και όχι αποκομμένο από αυτά. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής θέματος, επικοινωνιακού στόχου (Sprechintention) και γλωσσικού επιπέδου.Διασφάλιση ποιότητας

Η ποιότητα είναι το ζητούμενο κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας στο Logos. Γι΄αυτό και έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί διασφάλισης αυτής όπως

η διαρκής συνεργασία της υπευθύνου σπουδών με τους διδάσκοντες

 η ύπαρξη δύο καθηγητών σε κάθε τμήμα (που εγγυάται ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση στον τομέα του καθενός)

η αξιολόγηση των καθηγητών και του μαθήματος από τους μαθητές

η αξιολόγηση των μαθητών από τους καθηγητές (για να προταθούν λύσεις στην περίπτωση που εντοπιστούν αδυναμίες και κενά) με έκθεση που λαμβάνει ο υπεύθυνος σπουδών

 η καταγραφή της ύλης σε κάθε μάθημα στο ηλεκτρονικό βιβλίο ύλης που τεκμηριώνει την πρόοδο που γίνεται σε κάθε τμήμα

 

Να σημειωθεί ότι γενικότερα σοβαρό εχέγγυο ποιότητας είναι το γεγονός ότι αντικείμενό μας είναι αποκλειστικά η μετάδοση τως γερμανικής γλώσσας από το 1978 και ότι διακρινόμαστε για τη σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού μας.