ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

τμήματα

παιδικά - εφηβικά
τμήματα
 
 
Φωτογραφίες

Test DaF

Το Test DaF είναι μία εξέταση γλωσσικής επάρκειας που αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας.

Η εξέταση Test DaF ακολουθεί το μοντέλο του «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL) και απευθύνεται ως επί το πλείστον σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές που σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Γερμανία και πρέπει να αποδείξουν ότι κατέχουν σε επαρκή βαθμό τη γερμανική γλώσσα.

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη:
1. τεστ κατανόησης γραπτού κειμένου
2. τεστ ακουστικής κατανόησης
3. τεστ γραπτού λόγου
4. τεστ προφορικού λόγου

Στο Test DaF υπάρχουν τρία επίπεδα
1. επίπεδο Test DaF 3 = επίπεδο Β2
2. επίπεδο Test DaF 4 = επίπεδο Β2 / C1
3. επίπεδο Test DaF 5 = επίπεδο C1

Τον ακριβή βαθμό που θα πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος στις εξετάσεις αυτές καθορίζει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα χωριστά, συνήθως όμως απαιτείται το επίπεδο 4.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την εξέταση TestDaF μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.testdaf.de ενώ πληροφορίες για το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας ανά κλάδο σπουδών παρέχει η ιστοσελίδα: www.sprachnachweis.de