ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Και online και διά ζώσης

Online τμήματα για όλη την Ελλάδα

Ξεκινάμε
 
 
Φωτογραφίες

Ώρες λειτουργίας γραμματείας

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από 01/09/20 τις ώρες 10,00-14,00 και 17,00-21,00