ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Και online και διά ζώσης

Online τμήματα για όλη την Ελλάδα

Ξεκινάμε
 
 
Φωτογραφίες

Εγγραφές για το διδακτικό έτος 2020/21

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το διδακτικό έτος 2020/21 αρχίζουν τη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.