ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

    Όλα τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά.
 
 
Φωτογραφίες

Ώρες λειτουργίας γραμματείας

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από 01/09/20 τις ώρες 10,00-14,00 και 17,00-21,00