ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

τμήματα

φοιτητικά - εργαζομένων
τμήματα

ψάξε, σύγκρινε, επίλεξε

τμήματα

παιδικά - εφηβικά
τμήματα
 
 
Φωτογραφίες

Πτυχία Γερμανικών – Εξετάσεις

Σε κάθε ένα από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες προσφέρονται εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία. Οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από διάφορους φορείς και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, εφήβους) ή για μαθητές με ειδική στοχοθέτηση (σπουδές σε γερμανόφωνο πανεπιστήμιο ή εργασία).

Στο Logos προετοιμάζουμε για κάθε εξέταση και πτυχίo, θεωρούμε όμως ότι νόημα έχει η συμμετοχή σε εξετάσεις από το επίπεδο Β1 και πάνω.

Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Α1

Στο επίπεδο Α1 προσφέρονται οι εξής εξετάσεις με τα αντίστοιχα πτυχία:

Zertifikat A1: Start Deutsch 1 του Goethe

Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 του Goethe (για παιδιά από το 10ο έτος)

A1 Grundstufe Deutsch 1 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

A1 Kompetenz in Deutsch 1 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) (για παιδιά από το 10ο έτος)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας A1 (του υπουργείου παιδείας)

 

 Στο Logos προετοιμάζουμε για κάθε ένα από τα παραπάνω πτυχία του επιπέδου Α1. Επειδή όμως το επίπεδο Α1 θεωρείται ακόμα πολύ χαμηλό δεν συνηθίζεται η συμμετοχή σε εξετάσεις.Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Α2

Στο επίπεδο Α2 προσφέρονται οι εξής εξετάσεις με τα αντίστοιχα πτυχία:

Zertifikat A2: Start Deutsch 2 του Goethe

Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 του Goethe (για παιδιά από το 10ο έτος)

A2 Grundstufe Deutsch 2 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

A2 Kompetenz in Deutsch 2 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) (για παιδιά από το 10ο έτος)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας A2 (του υπουργείου παιδείας)

 

 Στο Logos προετοιμάζουμε για κάθε ένα από τα παραπάνω πτυχία του επιπέδου Α2. Επειδή όμως το επίπεδο Α2 θεωρείται ακόμα χαμηλό δεν συνηθίζεται η συμμετοχή σε εξετάσεις.Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Β1

Στο επίπεδο Β1 προσφέρονται οι εξής εξετάσεις με τα αντίστοιχα πτυχία:

Zertfikat B1 του Goethe / ÖSD / EDK / telc

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β1 (του υπουργείου παιδείας)

 Zertifikat B1 für Jugendliche (με ειδικό target group παιδιά και εφήβους)

 

 Στο Logos προετοιμάζουμε για κάθε ένα από τα παραπάνω πτυχία του επιπέδου Β1. Συνήθως αυτό που προτιμάται είναι το Zertfikat B1 του Goethe / ÖSD / EDK / telc, για το οποίο και δίνουμε περαιτέρω πληροφορίες:

 

Χαρακτηρισμός πτυχίου

Zertifikat B1
φορέας Goethe / ÖSD
γλωσσικό επίπεδο βασικές γνώσεις
ηλικία από το 16 έτος
εξεταστικές ανά δίμηνο (Θεσσαλονίκη)
μέρη της εξέτασης & διάρκεια

Κείμενα (Lesen): 65΄

Ηχητικά κείμενα (Hören): 40΄

Γραπτός λόγος (Schreiben): 60΄

Προφορικά (Sprechen): 15΄

Περιγραφή Lesen

Άσκηση 1:

Επιλογής σωστού λάθους πάνω σε κείμενο

Άσκηση 2:

Πολλαπλής επιλογής πάνω σε κείμενο
Άσκηση 3:
Αντιστοίχιση ζητουμένων με αγγελίες
Άσκηση 4:
Επιλογής "ναι-όχι" πάνω σε κείμενο
Άσκηση 5:
Πολλαπλής επιλογής πάνω σε κείμενο
Περιγραφή Hören

Άσκηση 1:

Επιλογή σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής πάνω σε ηχητικό
Άσκηση 2:
Πολλαπλής επιλογής πάνω σε ηχητικό

Άσκηση 3:

Επιλογή σωστού λάθους πάνω σε ηχητικό

Άσκηση 4:

Αντιστοίχιση ζητουμένων με ομιλητές
Περιγραφή Schreiben

Άσκηση 1:

Σύνταξη προσωπικού email

Άσκηση 2:

Σύνταξη κειμένου άποψης

Άσκηση 3:

Σύνταξη επίσημου email
Περιγραφή Sprechen

Άσκηση 1:

Οργάνωση μιας δράσης
Άσκηση 2:
Παρουσίαση ενός θέματος
Άσκηση 3:
Διατύπωση ερωτήματος πάνω στο θέμα του συνομιλητή, απάντηση στο ερώτημα του συνομιλητή


Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Β2

Στο επίπεδο Β2 προσφέρονται οι εξής εξετάσεις με τα αντίστοιχα πτυχία:

Zertfikat B2 του Goethe

 Test DaF 3 / Test DaF 4

 B2 Mittelstufe Deutsch του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

 telc Deutsch B2

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2 (του υπουργείου παιδείας)

 Zertifikat Deutsch für den Beruf (με ειδικό target group εργαζόμενους και επαγγελματίες)

 

 Στο Logos προετοιμάζουμε για κάθε ένα από τα παραπάνω πτυχία του επιπέδου Β2. Συνήθως αυτό που προτιμάται είναι το Zertfikat B2 του Goethe, για το οποίο και δίνουμε περαιτέρω πληροφορίες:

 

Χαρακτηρισμός πτυχίου

Zertifikat B2
φορέας Goethe
γλωσσικό επίπεδο καλή γνώση
ηλικία από το 16 έτος
εξεταστικές ανά δίμηνο (Θεσσαλονίκη)
μέρη της εξέτασης & διάρκεια

Κείμενα (Lesen): 80΄

Ηχητικά κείμενα (Hören): 30΄

Γραπτός λόγος (Schreiben): 80΄

Προφορικά (Sprechen): 15΄

Περιγραφή Lesen

Άσκηση 1:

Αντιστοίχιση ζητουμένων με κείμενα

Άσκηση 2:

Πολλαπλής επιλογής πάνω σε κείμενο
Άσκηση 3:
Αξιολόγηση θετικής / αρνητικής στάσης του συγγραφέα ενός κειμένου σε ζητούμενα

Άσκηση 4:

Συμπλήρωση κενών σε κείμενο
Περιγραφή Hören

Άσκηση 1:

Συμπλήρωση κενών

Άσκηση 2:

Πολλαπλής επιλογής πάνω σε ηχητικό
Περιγραφή Schreiben

Άσκηση 1:

Σύνταξη γράμματος αναγνώστη με αφορμή μία είδηση

Άσκηση 2:

Διόρθωση των λαθών ενός γράμματος
Περιγραφή Sprechen

Άσκηση 1 (μονόλογος):

Παρουσίαση περιεχομένου ενός μικρού κειμένου και προσωπικών απόψεων στο θέμα που τίθεται
Άσκηση 2 (διάλογος):
Επιλογή φωτογραφίας με αναφορά πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων


Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου C1

Στο επίπεδο C1 προσφέρονται οι εξής εξετάσεις με τα αντίστοιχα πτυχία:

Zertfikat C1 του Goethe

 Test DaF 4 / Test DaF 5

 C1 Oberstufe Deutsch του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

 telc Deutsch C1

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας C1 (του υπουργείου παιδείας)

 Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (με ειδικό target group εργαζόμενους και επαγγελματίες)

 

 Στο Logos προετοιμάζουμε για κάθε ένα από τα παραπάνω πτυχία του επιπέδου C1. Συνήθως αυτό που προτιμάται είναι το Zertfikat C1 του Goethe, για το οποίο και δίνουμε περαιτέρω πληροφορίες:

 

Χαρακτηρισμός πτυχίου

Zertifikat C1
φορέας Goethe
γλωσσικό επίπεδο πολύ καλή γνώση
ηλικία από το 16 έτος
εξεταστικές ανά δίμηνο (Θεσσαλονίκη)
μέρη της εξέτασης & διάρκεια

Κείμενα (Lesen): 70΄

Ηχητικά κείμενα (Hören): 30΄

Γραπτός λόγος (Schreiben): 80΄

Προφορικά (Sprechen): 15΄

Περιγραφή Lesen

Άσκηση 1:

Κάλυψη κενών περίληψης κειμένου

Άσκηση 2:

Αντιστοίχιση ζητουμένων με πληροφορίες σε κείμενα
Άσκηση 3:
Πολλαπλής επιλογής
Περιγραφή Hören

Άσκηση 1:

Συμπλήρωση κενών

Άσκηση 2:

Πολλαπλής επιλογής πάνω σε ηχητικό
Περιγραφή Schreiben

Άσκηση 1:

Σύνταξη έκθεσης με βάση μία στατιστική

Άσκηση 2:

Συμπλήρωση κενών
Περιγραφή Sprechen

Άσκηση 1 (μονόλογος):

Παρουσίαση θέματος
Άσκηση 2 (διάλογος):
Επιλογή μίας δυνατότητας από πολλές με αναφορά πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων


Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου C2

Στο επίπεδο C2 προσφέρονται οι εξής εξετάσεις με τα αντίστοιχα πτυχία:

Zertfikat C2 του Goethe: Großes Deutsches Sprachdiplom

 C2 Wirtschaftssprache Deutsch του ÖSD (με ειδικό target group εργαζόμενους και επαγγελματίες)

 

 Στο Logos προετοιμάζουμε για κάθε ένα από τα παραπάνω πτυχία του επιπέδου C2. Συνήθως αυτό που προτιμάται είναι το Zertfikat C2 του Goethe, για το οποίο και δίνουμε περαιτέρω πληροφορίες:

 

Χαρακτηρισμός πτυχίου

Zertifikat C2
φορέας Goethe
γλωσσικό επίπεδο άριστη γνώση
ηλικία από το 18 έτος
εξεταστικές Ιούνιος, Φεβρουάριος
μέρη της εξέτασης & διάρκεια

Κείμενα (Lesen): 80΄

Ηχητικά κείμενα (Hören): 35΄

Γραπτός λόγος (Schreiben): 80΄

Προφορικά (Sprechen): 15΄

Περιγραφή Lesen

Άσκηση 1:

Πολλαπλής επιλογής

Άσκηση 2:

Αντιστοίχιση ζητουμένων σε κείμενο
Άσκηση 3:
Αντιστοίχιση παραγράφων σε κείμενο
Άσκηση 4:
Αντιστοίχιση ζητουμένων σε κείμενα
Περιγραφή Hören

Άσκηση 1:

Επιλογής σωστού λάθους
Άσκηση 2:
Αντιστοίχιση ζητουμένων σε ομιλητές

Άσκηση 3:

Πολλαπλής επιλογής
Περιγραφή Schreiben

Άσκηση 1:

Μετασχηματισμοί

Άσκηση 2:

Σύνταξη γράμματος αναγνώστη
Περιγραφή Sprechen

Άσκηση 1 (μονόλογος):

Παρουσίαση θέματος
Άσκηση 2 (διάλογος):
Διάλογος πάνω σε ένα θέμα